דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
14.05.2020

מונופול "מלח הארץ"

מונופול "מלח הארץ"
בקשה לקבלת מידע שעניינה מונופול "מלח הארץ", לרבות: נייר עמדה/מסמך שעמד בבסיס ההבהרה של הגורמים המקצועיים אשר נזכר בעמדת היועמ״ש, כלל התכתובות בין משרד הכלכלה לבין היועץ המשפטי לממשלה הנוגעות, במישרין או בעקיפין, לעמדת היועמ״ש, כהגדרתה לעיל, כלל התכתובות שהועברו בין מלח הארץ (ומי מטעמה) לבין משרד הכלכלה (ומי מטעמו), פירוט הישיבות (לרבות פרוטוקול/תיעוד של אותן ישיבות) ו/או הדיונים שהתקיימו במשרד הכלכלה ו/או כל פורום אחר שחברים בו נציגים במשרד הכלכלה, אשר עסקו, במישרין או בעקיפין, במלח הארץ החל ממועד, פירוט הפגישות (לרבות פרוטוקול/תיעוד של אותן פגישות) שהתקיימו בין משרד הכלכלה (ומי מטעמו), ו/או כל פורום אחר שחברים בו נציגים במשרד הכלכלה, לבין מלח הארץ (או מי מטעמה)
קבצים להורדה: 

הנצפים ביותר במאגר