דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
26.03.2020

מידע בנוגע למשך הזמן של עיצומים כספיים 26.3

קבלת מידע על משך הזמן של עיצומים כספיים בהתאם להנחיית היועמ"ש
המידע המבוקש הנו האישורים שניתנו לפי סעיף 10.3 והעתקי דיווחים לפי סעיפים 11,13 ו-14 להנחיית היועמ"ש הנוגעת למשך הזמן בהליכי עיצומים כספיים. המידע נמסר באופן חלקי, ההסבר על כך ועל השמטות שנערכו מפורט במכתב המענה.

הנצפים ביותר במאגר