דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
03.09.2019

תזכיר חוק שירותי הקבורה

תזכיר חוק שירותי הקבורה
בהמשך לבקשת מידע אודות תזכיר חוק שירותי הקבורה, עודכן המבקש במתן בתשלום נוסף. בקובץ מצורפות העלויות.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
דרישה לתשלום נוסף עבור בקשת מידע62.28 KB
הערות המועצה הלאומית לכלכלה לתזכיר חוק שירותי קבורה )קבורה יהודית(344.3 KB
הצעת חוק שירותי קבורה (קבורה יהודית), התשע"ז-2017186.8 KB
הצעת חוק שירותי קבורה (קבורה יהודית), התשע"ה-2015167.83 KB
הערות לתזכיר חוק שירותי קבורה359.84 KB
תזכיר הצעות חוק שירותי קבורה טיוטה 4206.23 KB
מיון הפרות לשאלת ההתחייבות27.74 KB
התייחסות להערות32.22 KB
תזכיר הצעת חוק שירותי קבורה טיוטה 4 ב'218.08 KB
תזכיר הצעת חוק שירותי קבורה טיוטה 110215227.63 KB
נושאים להמשך טיפול24.07 KB
התייחסות להערות יעוץ וחקיקה שלא נכללו בנוסח המתוקן23.35 KB
נושאים מהותיים שעלו במסגרת הערות משרד המשפטים51.59 KB
התייחסות להערות טיוטה 2 - יעוץ וחקיקה26.77 KB
התייחסות להערות עו"ד זמר בלונדהיים שלא נכללו בנוסח המתוקן (טיוטה 3)189.03 KB
תזכיר הצעת חוק שירותי קבועה טיוטה 150215(תוקן)188.96 KB
נושאים פתוחים - מחלקה פלילית31.37 KB
התקנת הוראות מכוח חוק העמותות לעניין שכר מנהלים בגופי קבורה73.13 KB
הערות תזכיר הצעת חוק שירותי קבורה טיוטה 150215 (תוקן) הערות מחלקה פלילית 189.29 KB
תזכיר הצעת חוק שירותי קבורה טיוטה 4 250315 212.43 KB
התייחסות להערות משרד המשפטים שלא עודכנו בטיוטה מספר 433.74 KB
סיכום דיון בנושא נושאים בתכנונים בתזכיר חוק שירותי קבורה49 KB
סיכום דיון עם משרד הדתות בנושא תזכיר חוק שירותי קבורה 95 KB
סכומי העיצומים הכספיים והטלת עיצום על חברה קדישא בגין אי תשלום לנהג אמבולנס בתזכיר שירותי קבורה64 KB
פניה למחלקה פלילית בעניין נושאים במחלוקת36.82 KB
הערות על פרק חמישי בעניין סמכויות אכיפה ובירור41 KB
טבלת הערות לתזכיר הצעת חוק שירותי קבורה160.85 KB
תכתובת בין משרד הבריאות למשרד לשירותי דת 230.02 KB
תוכן עניינים להצעת חוק שירותי קבורה46.83 KB
הצעת חוק לתיקון חוק שירותי הדת היהודיים136.01 KB
תזכיר חוק שירותי קבורה תשע"ד 2014171.81 KB
הערות של משרד הפנים בעניין תכנון ובניה 46.07 KB
טיוטת תזכיר חוק שירותי קבורה - הערות לעניין אכיפה חלופית וסמכויות תביעה66 KB
הערות של יעוץ וחקיקה של משרד המשפטים236.34 KB
הסדרים קיימים לרישוי403 KB
הצעת חוק שירותי קבורה תשע"ז 2017196.93 KB
דיון בהיבט האכיפתי בתזכיר חוק שירותי קבורה43 KB
התייחסות משרד הפנים לתזכיר 1943.78 KB
הצעת חוק שירותי קבורה תשע"ה 2015186.09 KB
הערות הצעת חוק שירותי קבורה תשע"ה 2015177 KB
הערות לפרק חמישי- סמכויות פיקוח ובירור מנהלי41.5 KB
שיקולי תאגוד גופי קבורה כגופים ללא כוונת רווח654.64 KB
הצעת חוק שירותי קבורה תשע"ה 2014 טיוטה225.34 KB
תזכיר הצעת חוק שירותי קבורה לבדיקת משרד המשפטים168.61 KB
דוח הוועדה לבחינת האכיפה המנהלית לפי חוק החברות235.5 KB
היהדות הקראית העולמית- הערות75.73 KB
הצעת חוק שירותי קבורה תשע"ו 2016- טבלת הערות300 KB
טבלת הערות משרד האוצר 198.28 KB
טבלת הערות המוסד119.92 KB
התייחסות משרד הפנים 201535.17 KB
התייחסות משרד הפנים 201852.02 KB
תגובת משרד הבריאות121.5 KB
הצעת חוק שירותי קבורה- מסמך מרכז כלל ההערות 2018191.39 KB
הערות המועצה הלאומית לכלכלה לתזכיר חוק שירותי הקבורה (קבורה יהודית)158.28 KB
תבנית אכיפה מנהלית בניין עיצום כספי התראה והתחייבות212 KB

הנצפים ביותר במאגר